Spela videoklipp

Ett bättre sätt att hålla ordning på era kemikalier

Målsättningen med vårt verktyg är att förbättra förutsättningarna för alla att kunna arbeta säkert och effektivt med farliga kemiska produkter.

Dela

Vårt primära mål är att dela med oss av informationen om de kemiska produkterna till så många som möjligt för att minimera risken att kunskapen saknas när den verkligen behövs.

Det innebär att vi behöver ta hänsyn till detta och inte skapa konstgjorda begränsningar i systemet för att öka vår egen vinst.

Alla ska ha möjlighet att arbeta säkert med kemikalier.

Stärka

Här finns alla uppdaterade säkerhetsdatablad lättillgängligt och kostnadsfritt på produkter från alla de tillverkare som ansluter sig, och ni kan på ett smidigt sätt skapa er kemikalieförteckning. Systemet hjälper dig att göra rätt och stärker ditt företags hållbarhetsarbete.

Det skapar mervärde och tar bort onödigt dubbelarbete genom leverantörskedjan.

Det tror vi alla vinner på i längden.

Utbilda

Långsiktigt vill vi skapa en större medvetenhet hos alla om de kemiska produkternas farliga egenskaper och hur man kan arbeta säkrare med dessa.

Ekonomi ska inte vara en begränsande faktor till en säker och miljövänlig kemikaliehantering.

Detta anser vi är bästa sättet att göra skillnad i verkligheten.

Vi vill kunna se våra medmänniskor i ögonen om 30 år. Och känna stolthet i att vi bidrog till att minska riskerna i deras vardag, genom att lära människor att hantera farliga kemiska produkter på ett säkrare sätt

Dan Larsson

Kemikaliedatabasen Sverige AB

Vad är unikt med hur Kemdb fungerar?

Eftersom vår affärsmodell går ut på att vi skall hjälpa leverantörerna av farliga kemiska produkter att sprida informationen om hur man arbetar säkert med deras produkter till så många som möjligt så var det ett självklart val för oss att göra informationen tillgänglig för alla. Ingen skall behöva leta efter inloggningsuppgifter när en olycka skett.

Genom att samarbeta med leverantörer och distributörer av kemiska produkter så kan vi tillsammans skapa ett helt unikt erbjudande. Alla kunderna som väljer att köpa sina kemiska produkter från dessa leverantörer får kostnadsfritt tillgång till Kemdb för att på ett enkelt sätt kunna skapa säkra arbetsplatser för sina medmänniskor och den omgivande miljön. Värdet av detta är ofta tusentals kronor per organisation.

Vår uppfattning är att i dagens samhälle vinner den leverantör som kan erbjuda mer än en produkt. Kan man som leverantör hjälpa sina kunder att fokusera på sin kärnverksamhet så kommer detta belönas. Vi anser att det är svårt att hitta ett lika bra exempel på detta som just Kemdb. Det är dyrt och tidskrävande att skapa säkra arbetsplatser och uppfylla alla krav i dagens samhälle.

Genom att hålla nere kostnaderna och tidsåtgången för alla att arbeta säkert med kemiska produkter så innebär det att även de företag som tidigare inte haft resurser nu kan få samma kraftiga hjälpmedel som används av de stora företagen.

Kombinationen av att arbete i modern utvecklingsmiljö med att vi arbetar med öppna data gör att vi har enkelt att göra användarspecifika lösningar. Hör gärna av er om ni har specifika behov.