KemDB har nu det stora nöjet att presentera WER-Agenturer som ny samarbetspartner.

Att alla medarbetare skall känna sig säkra och effektiva på sin arbetsplats är viktigt såväl för medarbetaren som för bolaget. Det förstår man på WER-Agenturer. Därför samarbetar de nu med KemDB för att skapa de bästa förutsättningarna för sina kunder att möjliggöra säkra och effektiva arbetsplatser. Arbetsplatsen görs säkrare genom att KemDB erbjuder en god översikt på vilka farliga egenskaper kemikalierna som finns i verksamheten har.

 Effektiviteten höjs genom att all hantering av kemikaliedokumentation som inte är platsunik centraliseras. I dagens av allt högre ställda ambitioner vad gäller miljö och arbetsplatssäkerhet präglade samhälle och därtill i allt högre grad av lagar reglerade miljö är effektivisering av detta arbete av största vikt och det är därför viktigt att vi samarbetar genom leverantörskedjan. Varför skall varje företag uppdatera säkerhetsdatabladen manuellt när det som är viktigt är vilka åtgärder som görs för att göra arbetsplatserna säkrare – t.ex. vilken skyddsutrustning man skaffar till sin personal?

Nästa gång ni köper rekonditioneringsmedel, rekommenderar vi därför er att titta en gång extra på Chemical guys från WER-Agenturer. Inte bara har de högkvalitativa produkterna roliga produktnamn som är lätta att komma ihåg utan WER-Agenturer erbjuder er även möjlighet via samarbetet med KemDB att minimera den tid ni behöver sitta med tråkig administration samtidigt som ni skapar säkrare arbetsplatser för era anställda.

 
Chemical guys image
Kontaktpersoner

Marcus Wirén

Manager of Sales
Wer-Agenturer

Marcus@wer.se

Dan Larsson

Grundare och VD Kemikaliedatabasen AB

Dan@kemikaliedatabasen.se

Våra Partners
Nyheter